Kvaliteta * brzina * sigurnost

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Legalizacija objekata
Legalizacija objekata
Dogma nekretnine
Dogma nekretnine otok Krk
Dogma exclusive
Projekt Trsat

Održavanje i popravci zgrada

Obavezni radovi održavanja zgrade, (bilo zakonski ili logički) se ne mogu izostaviti iz godišnjeg plana održavanja zgrade a to su na primjer:

 • mjesečno održavanje dizala,
 • održavanje rasvjete,
 • održavanje protupožarnih aparata, sustava i instalacija,
 • održavanje uređaja za grijanje i pripremu tople vode,
 • održavanje pumpnih stanica za vodu i otpadnu vodu,
 • čišćenje dimnjaka i ventilacionih kanala,
 • održavanje kanala za smeće, septičkih jama i sustava za odvod kišnice,
 • dezinsekcija i deratizacija zajedničkih prostora zgrade,...

Ovisno o tome koliko sredstava godišnje nakon izvršenih obaveznih radova održavanja preostaje na transakcijskom računu zgrade, građevinskom stanju zgrade i željama suvlasnika zgrade u godišnji plan održavanja dodajemo druge radove održavanja na zajedničkim dijelovima zgrade, kao na primjer:

 • bojanje zidova i stropova, vanjske i unutarnje stolarije i bravarije,
 • keramičarski i drugi radovi na podovima i zidovima,
 • zamjena i/ili popravak stolarije i bravarije,
 • popravci fasade i krova,
 • premazivanje dimnjaka,...

Hitni popravci

Ukoliko dođe do kvara ili oštećenja dijelova zgrade, uređaja i/ili instalacija tako da od njih prijeti opasnost ljudima i ostalim dijelovima zgrade odnosno ukoliko su isti neophodni za normalno funkcioniranje zgrade, tada je potrebno pristupiti hitnom popravku.
Takvi kvarovi odnosno oštećenja mogu biti na primjer sljedeći:

 • kvar plinske instalacije,
 • kvar sustava centralnog grijanja,
 • kvar toplovodnog sustava,
 • puknuće, oštećenje ili začepljenje vodovodne i/ili kanalizacijske instalacije,
 • kvarovi elektro instalacija,
 • oštećenja dimnjaka i dimovodnih kanala,
 • prodor oborinskih voda u zgradu,
 • znatnije oštećenje krova,
 • narušena statička stabilnost zgrade ili dijela zgrade,
 • kvar dizala,
 • otpadanje dijelova pročelja, ...

Kako je sanaciji većeg dijela navedenih kvarova i oštećenja potrebno pristupiti čim prije, organizirali smo 24 satna dežurstva sve dane u tjednu, tokom cijele godine.

Nužni popravci

Sličnosti između nužnih i hitnih popravaka su velike, a razlike su što se potreba za obavljanjem hitnih popravaka javlja iznenada, a potrebno je brzo obaviti popravak, dok kod nužnih popravaka u načelu ne postoji tolika iznenadnost, a nije potrebna ni tolika brzina izvršenja popravaka. Razlika je i u tome što hitne popravke naređuje jedinica lokalne samouprave i jedinica regionalne samouprave, a nužne građevinski inspektor. Osim toga hitne popravke izvodi treća osoba (fizička ili pravna), dok nužne popravke izvodi upravitelj ili sami suvlasnici.
Pod nužnim popravcima podrazumijevaju se radovi koje mora poduzeti upravitelj ili sami suvlasnici ako ne postoji upravitelj, po naredbi građevinskog inspektora, da bi se otklonila oštećenja zajedničkih dijelova i uređaja nekretnine od kojih prijeti opasnost po život i zdravlje ljudi. Žalba izjavljena protiv rješenja inspektora ne zadržava ovrhu rješenja. Radi osiguravanja naplate troškova nužnih popravaka, tražitelj ovrhe ima pravo upisa hipoteke na stan ili drugi posebni dio nekretnine onih suvlasnika koji nisu podmirili troškove popravaka.
Nužnim popravcima smatra se poduzimanje radova osobito radi:

 • sanacije krovne konstrukcije, nosivih zidova, stupova, međukatnih konstrukcija, temelja,
 • sanacije dimnjaka i dimnovodnih kanala,
 • sanacije ravnih i kosih krovova,
 • sanacije klizišta,
 • zamjene instalacija na zajedničkim dijelovima i uređajima zgrade (vodovodne, kanalizacijske, električne, plinske, centralnog grijanja i sl.),
 • popravka pročelja zgrade,
 • izolacije zidova, podova i temelja zgrade
© 2012 DOGMA UPRAVLJANJE d.o.o. - sva prava pridržana | Izrada web stranice: NEON STUDIO