Kvaliteta * brzina * sigurnost

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Legalizacija objekata
Legalizacija objekata
Dogma nekretnine
Dogma nekretnine otok Krk
Dogma exclusive
Projekt Trsat

Sklapanje ugovora s „DOGMA-UPRAVLJANJE d.o.o.“

 

Sklapanje ugovora o upravljanju s našom tvrtkom Vam omogućuje:

ODREĐIVANJE VLASTITOG PROGRAMA ODRŽAVANJA OD STRANE SUVLASNIKA ZGRADA
Naš je moto: ondje, a što je sveopća pojava, gdje su suvlasnici isključeni od upravljanja svojom zgradom nastupaju dugoročne vrlo loše posljedice neodržavanja iz razloga što su tada suvlasnici - kao najbolji gospodari svojom imovinom - isključeni iz odlučivanja o svojoj zgradi. Konačnu odluku za sve radove uvijek donose isključivo sami suvlasnici zgrade.

KONTROLA RADA UPRAVITELJA
Pozitivne namjere »DOGMA-UPRAVLJANJA» suvlasnici najviše prepoznaju u kontroli i čuvanju sredstava pričuve, baš i u odnosu na nalogodavce - suvlasnike. Naime, čuvanje pričuve podrazumjeva trošenje sredstava pričuve samo slijedom većinskih pisanih odluka - programa - ugovora - zahtjeva suvlasnika. Sve ostalo je zamagljivanje i protupravna devastacija pričuve.

SVAKI MJESEC UVID SVIH SUVLASNIKA U TROŠENJE SREDSTAVA PRIČUVE
Poslovanje tvrtke se osniva na modelu poštenog i stručnog, te odgovornog upravljanja u svim segmentima posla, a najviše u zaštiti računa zgrada. To je iznimno važna  činjenica pred kojom ovaj upravitelj sa svojom profesionalnom etikom ne zatvara oči. Svaki mjesec na oglasnim pločama naših zgrada svi suvlasnici imaju uvid u sve podatke stanja računa zgrada, pojedinačno i sumarno, u sve prihode i sve rashode, u svaki račun izvođača.

ANGAŽIRANJE NAJPOVOLJNIJIH / NAJKVALITETNIJIH IZVOĐAČA RADOVA NA TRŽIŠTU
Stav:«ne podržavati monopol» dio je poslovanja tvrtke obzirom da monopol dovodi do skupljih radova koji upropaštavaju račune zgrada i sredstva pričuve. Nemamo povezane i odabrane izvođače koji monopoliziraju cijene svojih radove. Odabiru izvođača radova i osobito, stručnom nadzoru nad radovima: posvećuje se posebna pažnja. Uspoređujemo cijene i kvalitetu radova svih, a ne samo odabranih i određenih izvođača na tržištu.

RJEŠAVANJE OSTALIH SVIH PROBLEMA VEZANIH ZA ODRŽAVANJE ZGRADA

 • kao upravitelj sastavljamo nakon što ih usvoje suvlasnici u pisanoj formi sve većinske suvlasničke odluke i iste upravitelj oglašava na oglasnim pločama naših zgrada rada uvida svih suvlasnika i onih koji su bili odsutni sa sastanaka suvlasnika zgrade. Te odluke čine Program upravljanja i održavanja zgrade koji sadrži prioritete u poslovima održavanja zgrade utvrđene upravo od strane samih suvlasnika naših zgrada. 
 • Osnivamo sve isplate sa računa zgrade na pisanim suvlasničkim odlukama - programima - zahtjevima suvlasnika uz ovjeru svakog računa izvođača od strane predstavnika suvlasnika – što sve pruža legitimitet svim isplatama sa računa zgrade, što je TEMELJNA I KLJUČNA STAVKA POŠTENOG I FER UPRAVLJANJA.
 • Na našim zgradama upravitelj obavlja sve poslove u svezi organiziranja Skupova suvlasnika zgrada uz obvezno prisustvo djelatnika »DOGMA-UPRAVLJANJA» na sastanku suvlasnika stambene zgrade.

KROZ ODRŽAVANJE ZAJEDNIČKE OPREME, TE ZAJEDNIČKIH DIJELOVA ZGRADE, OBAVLJA SE:

 • ličenje i bojanje zidova, stropova, vanjske i unutarnje stolarije i tapetarski radovi,ličenje bravarije, radijatora, drugih grijaćih tijela i drugih odgovarajućih elemenata u zgradi,-premazivanje zidova i stropova,dimnjaka,
 • zamjena pokrova-keramičarski i drugi radovi na završnim oblogama podova i zidova,zamjena podnih obloga i premazivanje podova,
 • popravak pročelja,
 • zamjena i popravak stolarije uključujući i elemente zaštite od vanjskih utjecaja (kapci, žaluzine, grilje i sl.),
 • popravak pokrova i ravnog krova,
 • održavanje rasvjete i drugih električnih uređaja (zamjena  prekidača, utičnica, zvonca, svjetiljki, internog govornog uređaja i sl.) kao i održavanje vanjske rasvjete koja pripada zgradi,
 • zamjena i popravak brava i drugih elemenata koji pripadaju zgradi,
 • održavanje nasada, staza, opreme i drugih elemenata na zemljištu koji pripadaju zgradi,
 • redoviti servisi na uređajima za grijanje i pripremu tople vode (kotlovnica i toplinska podstanica i dr.),
 • redoviti servisi dizala,
 • redoviti servisi protupožarne instalacije i protupožarnih aparata u zgradi,
 • redoviti servisi agregata za rasvjetu, hidroforskih postrojenja i prelivnih stanica za otpadnu vodu i pumpnih stanica za vodu,
 • redoviti servisi na antenskim uređajima, uređajima za prijam televizijskog programa uključujući i uređaje za kabelsku i satelitsku TV,
 • redoviti servisi na instalacijama vodovoda, kanalizacije, elektrike, plina i dr.,
 • redoviti servisi ostalih aparata i uređaja u zgradi prema naputku proizvođača,
 • čišćenje dimnjaka i dimovodnih kanala(dimnjačarske usluge),
 • dezinsekcija i deratizacija zajedničkih prostora zgrade i posebnih dijelova zgrade kada se obavlja u cijeloj zgradi,
 • čišćenje septičkih jama,
 • čišćenje odvodnih rešetaka, vodovodnih grla i oluka.
© 2012 DOGMA UPRAVLJANJE d.o.o. - sva prava pridržana | Izrada web stranice: NEON STUDIO